Görsel ?leti?im Tasar?mc?s? / Motion Graphic Artist

Kreatif fikirleri, 2 Boyutlu yarat?c? görsellere dönü?türmekten keyif al?yorsan, ilustrasyon, fotomanipülasyon, kompozisyon, motion graphic, ve infographic videolar konusunda…
Read More
Find Bacon

Scroll to Top