Görsel ?leti?im Tasar?mc?s? / Videographer

Kreatif fikirleri, yarat?c? görsellere, interaktif videolara ve tasar?mlara dönü?tümekten keyif al?yorsan, ilustrasyon, fotomanipülasyon, kompozisyon, video editing, ve grafik…
Read More
Find Bacon

Scroll to Top