quản lý tài khoản, ra vao lệnh Long Short trên sàn binance

chiến thuật: quản lý 1 lúc 2 acc acc 1 : vô lệnh short lệnh Long chờ = giá vô lệnh + 0.1 ( cái này có thể điều chỉnh) lệnh stoploss = giá lệnh Long acc 2: vô lệnh Long lệnh short chờ = giá vô lệnh… (Budget: $15 – $25 USD, Jobs: Anything Goes, Website Design)
Read More
Freelancer – New Projects
Anything Goes, Website Design

Scroll to Top