Content Creator – Chuyên viên sáng tạo nội dung

Cần Tuyển: Chuyên viên Sáng Tạo Nội Dung Lĩnh vực: Nha Khoa Công việc cụ thể: – Làm việc với Trưởng phòng Marketing để triển khai sáng tạo trên nền tảng Youtube, Tiktok – Tham gia sản xuất hình ảnh, đảm… (Budget: $250 – $750 USD, Jobs: Content Creation, Content Marketing, Content Strategy, Content Writing, Local Job)
Read More
Freelancer – New Projects
Content Creation, Content Marketing, Content Strategy, Content Writing, Local Job

Scroll to Top